Alumni

FIR Alumni er for alle, der har gennemført cand.merc.FIR på Copenhagen Business School. Alumni er tiltænkt som værende et netværk for tidligere FIR-studerende samt et organ til kommunikation fra FIR-klubben til medlemmer af FIR Alumni.

I 2013 blev der oprettet en LinkedIn-gruppe, med hvilken formålet er at skabe et fælles netværk for alle med en FIR-baggrund, hvorfor gruppen både er for nuværende FIR-studerende og Alumni. Denne LinkedIn gruppe vil blive opdateret med arrangementer udelukkende for FIR Alumni, og vi opfordrer derfor alle med cand.merc.FIR-baggrund til at melde sig ind i gruppen.

Hvis du ønsker at modtage information vedrørende events og relevante jobopslag, kan du tilmelde dig vores Alumni-database via nedenstående formular.

Tilmelding Alumni-database