FIR-studiet

Cand.merc. i Finansiering & Regnskab (FIR)

Profil
FIR-linjens fokus er koncentreret om virksomhedens økonomiske beslutninger samt rapportering heraf til såvel interne som eksterne interessegrupper. Herunder fremskaffelse af kapital og allokering af kapital. Som studerende får du derfor en solid viden om

  • Finansiel teori
  • Eksternt regnskab
  • Økonomistyring
  • Værdipapirer
  • Kapitalmarkeder

Du opnår kompetence til at arbejde med virksomhedens økonomiske, finansielle og regnskabsanalytiske problemstillinger anskuet fra virksomhedsinterne, ejer- og andre finansielle aktørers synsvinkler. Enhver virksomheds aktiviteter kræver fremskaffelse af ressourcer og allokering heraf mellem forskellige anvendelsesmuligheder.

Fremskaffelse af kapital indebærer overvejelser om sammensætning af porteføljer ud fra afkast efter skat, risiko, handelsomkostninger mv. Anvendelsen af ressourcer må ske under hensyntagen til de begrænsninger i ressourcefremskaffelsen som kapitalknaphed og eksisterende finansieringsmuligheder udgør.

Endvidere må der tages fornødne hensyn til risikoovervejelser, omkostninger, skat, tidsbindinger, finansierings- og selskabsretslige forhold etc. Disse temaer gennemgås ud fra kreditgivers, investors og virksomhedsleders beslutningssituation.

Indhold
De væsentligste fagområder er finansiering og regnskab. De støttes af juridiske fag, hvor beskatning af værdipapirer og selskaber, selskabsret og juridiske spørgsmål i forbindelse med kreditter bliver gennemgået.

Linjen er fagligt forankret i normative mikroøkonomiske modeller inden for finansiering, investering og regnskabsvæsen. Nationale og internationale makroøkonomiske sammenhænge indgår i gennemgangen af kapital- og valutamarkedernes udvikling.

Læs mere om cand.merc.FIR-studiet på CBS' hjemmeside her.