Om FIR-Klubben

FIR-Klubben er en forening oprettet i 1998 for studerende og dimittender fra cand.merc. i finansiering og regnskab på Copenhagen Business School (CBS).

Formål

  • Styrkelse af studiemiljøet for de studerende
  • Formidling af kontakt mellem de studerende og erhvervslivet
  • Opretholdelse og styrkelse af kontakten mellem dimittender (gennem FIR-Alumni).

Ovenstående tilstræbes opnået gennem

  • Afholdelse af arrangementer af både faglig og social karakter
  • Indgåelse af samarbejder med virksomheder, hvilket blandt andet giver virksomheden mulighed for at få opslået jobopslag på diverse sider, som er direkte henvendt til FIR-studerende eller dimittender
  • Et af foreningen oprettet netværk på de sociale medier (LinkedIn og Facebook), hvor man kan finde oplysninger om studerende og dimittender.

Organisationen

FIR-klubben består af en bestyrelse og et festudvalg.

  • Bestyrelsen består af maksimalt seks medlemmer, heraf en formand og en kasserer. Bestyrelsens primære opgaver er at arrangere faglige aktiviteter, som eksempelvis Excel-kursus, brush up-kurser, gæsteforelæsninger, virksomhedsbesøg mm., etablere og vedligeholde samarbejdsaftaler samt arrangere studietur.
  • Festudvalgets primære opgaver er at stå for de sociale aktiviteter såsom introtur, gallafest og julefrokost.

Hvert år afholdes en generalforsamling, hvor der udvælges nye medlemmer til at danne FIR-klubbens bestyrelse og festudvalg. Herefter udpeges en ny formand og en kasserer, som får overgivet det tilhørende ansvar.